Sunday, February 18, 2007

invento

os ma rhywun yn infento rhywbe sy ddim wedi cael ei neud oflaen, ydy nw wedi invento rhywbeth.(fyll stop(end of)) neu ydy nw just wedi dod ar draws rhywbeth oedd wastad yno ond y gyntaf i dod o hyd iddo.

Friday, January 26, 2007

tymheredd yn y Gofod

dwi di bod yn meddwl am hyn am ages nawr a dwi kind o wedi dod i'r ateb, yn gynta odd pawb o'n i yn gofyn yn dweud 0 degree celsiws odd e, ond rodd dim synwir yn hwnw am fod y gofod ddim yn water based.

Wedyn nes i weld fod y gofod yn vacum felly rodd dim atoms yno i creu tymheredd. er fod rhaid i'r gofod cal rhyw tmheredd.

wedyn nes i meddwl os bydde'r tymheredd yn cal ei mesur bydde rhaid ei mesur yn cysgod rhywbe am fod y haul yn dwymo fe otherwise. Hefyd ma'r merciwri eu hunan yn y thermomedr yn mesu tymheredd y plastic sy'n ei dall.

Felly o hyn i gyd nes i weithio mas bo fe'n amhosib i mesur y tymheredd yn y gofod, er bod tymheredd i gael yno. am fod y merciwri yn aros yr un tymherddedd a'r space ship ble daeth y thermomedr o, am fod dim atome mas yn y gofod i'w newid bydde'r dalleniad ddim yn newid o tymheredd y tu fewn i'r space ship.

Mwy na thebyg ma hwn yn rong ond hwna yw mor bell a dwi'n gallu meddwl.

Sunday, December 31, 2006

Phylosiphi

The pen is mightyer than the sword but i always kept a sword hand if the pen failed.

He who laughs last laughs longest unless he who is left laughing has nothing near to remind him of why he does laugh and therefor, may not laugh longest.

Thursday, December 14, 2006

ew

be sy di digwydd i ni te? sddim lot fawr yn digwydd yn y byd ma. ma anghyfiawnder dal; mas na i her ond i ni yn rhy cyfforddus i neud dim fel maen edrych. ssddim lot o chapters o modern history wedi cal ei sgwennu yn y 5 mlynedd dwethaf. be am creu stwr!

Saturday, November 18, 2006

Episod 1

Ma'r brawd a chwar yn dringo mewn i car ei cymydog er mwyn cal lift i'r lle dal bws am ysgol, ma'r caneuon o'r sterio yn ei olchi drostyn yn y bore gynnar, mae'n oer ac oherwydd hyn ma'r wynt yn hawdd i'w teimo wrth ei wddfau a waelod ei chefnnau. Ma Litlle Kriss yn ei cyfarch da'i shity one hit wonder a'i swn wedi ei sybsydeiddio gan arian chep.Mae gormod yn y car i'w wneud yn taith gyfreithlon ond ma ddim heddlu i gal ar rhewlydd gefn ceredigion a felly ma neb yn wylio'r corneli am sioci'w system bluurg,g.

Mae'r chwech plentyn ysgol , nawr yn cyfri y plant sy'n byw drws nesaf yn ollwng o'r car ac yn cerdded yn ddi bwrpas am y gwrchodfan. Ma pyncie'r dydd yny ( dyle yny cal ei neud yn gair, o nawr mlaen mae yn ok), yn cynnys grymbls a olygfa pesamistig o be sy'n becso i'r byd.

Ma'r bws yn symud atyn a'u stopio, a'r gyrrwr bws mor ddihun a'r plant yn wahodd y myfyrwir arno yn dwym gan ei anwebyddu.

Tuesday, October 17, 2006

Cwestiwn rhif 4

Bydden ni (fel pobl) yn tyfu yn uchelach os byddai llau o gravity ar y byd am fod e yn cymrud llau o egnu i fynd am lan? Ond wedyn byddai pobl yn fynd yn fwy wrth i planed fynd yn llau a byddai yn dod i pwynt ble mae'r person yn pwyso fwy na'r planed a wedyn bydd y planed yn orbito y person. HMmmmmmmmmmmmmmm...

sgwrs

(setio'r sin: cwpwl o plant yn dosbarth fi yn sgwrsio da fi am y tywydd (glaw))

Kirsty:Cy' i got to walk home through this!
Alun: so hav i and my lane were the bus drops me off leves me with two miles to walk.
Kirst: Hmmmm...
(berian yn tori mewn yn mawreddog)
Berian:Wel, I have to walk 3 miles from the bus to my house.
Alun:Ha Ha!
(da iawn alun am troi boast berian mewn i dangos faint mor dwp ma fe)!Hefyd:

O'n i yn siarad da boi odd yn cael problem bwlian yn yr ysgol, o'n i'n gofyn beth oedd polisi yr ysgol ar bwlian. wnath e dweu d y polisi yw "This is unaceptable". Wel dyw hwna ddim yn da iawn;

Bwli: Give me yur myni(bad languedge of buli)!
Victim:Now this is yn acceptable behaviour!
Bwli: Shut up!
(Thwack!)
Ye wych.

Sunday, October 08, 2006

Jack Straw


Ma Jack Staw wedi cynnu drafodaeth etha ffyrnig am menwod mwslemaidd yn wisgo y gwisg nw sy'n orchuddio ei corff. O'n i'n trafod y peth heddi dros cino a o'n i yn meddwl y peth, ar un llaw ma nw yn wlad rhywun arall a dylid fod yn gwrtais a ddim ceisio sefyll allan ond ma'r gwlad hyn yn wlad i nw os ma nw am byw yma felly mae gennynt yr hawl fel unryw un i wisgo fel maent eisiau . A mae un o'r prif rheolau yn y wlad sef y rhyddiaeth sydd gennym. Mae hefyd yn grefydd i nw a dylai ni parchu hyni, ma beth ma Jack Staw yn mynd trwy ddim yn rhywbe sydd yn rhoi poen iddo neu yn wneud iddo cael ofn fel ma rhai o'r bwlian ma mwslemiaid yn cal gan y skin heads a pobl fel BNP.


Hefyd faint mor anghyffyrddis mae ddynio a fenwod mwslemiaid yn teimlo gan siarad gyda menwod sydd yn wisgo braidd ddim a hyn yn gwbwl draws i'w cred.(dw'i ddim yn gweud dylai menwod wisgo i rheolau, just pwynt i codi)


Mae hefyd yn pwynt bod ni yn barnu y wisg gan ddweud fod nw yn ffyndimental a fod crefydd ffyndimental yn wael a fod ni yn y gorllewin yn liberal. Neu ydyn ni y ffyndimental o liberal yn y gorllewin ac yn barnu y pobl ffyndimental crefyddol yn lle acceptio ei wahaniaethau fel ma wir natur fod yn liberal yn feddwl. Mae fel y ddai ochr eithafol yn y rhyfel oer o comiwnyddion a'r capitalists eithafol yn galw ei gilyd yn eithafol.

Gan aros at y ddau ochr ma a cadw gap rhyngddon ni rydym fel dau carreg yn bwrw yn erbyn ein gilydd ond os ydyn ni yn troi yn liberal a troi yn hyblug fel dwr mae ddim llawer o pethau fydd gan yr eithafol crefyddol i cwyno amdano a fydd y ddwr fel petai yn erydi i ffwrdd y carreg o creffydd ffyndimental.